ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 5 ธ.ค.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกิจกรรมกับจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ สุสานเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาขย จว.ม.ส. โดยมี นายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอปาย จว.ม.ส.ร่วมพัฒนาฯ