ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 3 ธ.ค.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฎิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ปาย จว.ม.ส. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมี นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธาน