การฝึกและเรียนรู้ 2สถานี ของทหารใหม่ 2/60

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 ธ.ค.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5ผลัดที่ 2/60 ได้เข้ารับการฝึกและเรียนรู้ 2สถานี ดังนี้ 1. วิชาการพราง กับ เครื่องกีดขวาง 2. แผนที่เข็มทิศ