ร.พ.ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ 2/60

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 ธ.ค.60 ชุดตรวจจาก ร.พ.ค่ายกาวิละ นำโดย ร.อ.ญ.ศรินทร์ทิพย์ ยอดคำลือ หน.คณะ ได้มา อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ และโรคที่เกิดจากความร้อน ทหารใหม่ ตรวจสุขภาพทหารใหม่, ตรวจห้องน้ำ และโรงนอนหน่วยฝึก ตรวจโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง, ตรวจการซ้อมแผนการปฐมพยาบาลโรงลมร้อน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60