นายทหารเวรผู้ใหญ่ อบรมทหารใหม่ 2/60

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 30 พ.ย.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฎิบัติหน้าที่นายทหารเวรผู้ใหญ่ ร.7 พัน.5 ได้อบรมทหารใหม่ เรื่อง การปฎิบัติงานด้านกิจการพลเรือน และควบคุมการทดสอบข้อเขียนของ นทล.ของหน่วยฯที่ร้อย อวบ.ที่ 3