ทหารใหม่ 2/60 ฝึกตามสถานี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

'' ทหารใหม่ 2/60 ฝึกตามสถานี '' เมื่อ 30 พ.ย.60 ทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้ทำการฝึกตามสถานี แบ่งเป็น 4 สถานี ดังนี้ 1.สถานีที่ 1 การใช้ ลข.ขว้าง 2.สถานีที่ 2 การปฐมพยาบาล 3.สถานีที่ 3 ยุทธวิธี รบกลางวัน/กลางคืน /โผ 11 ขั้นตอน 4.สถานีที่ 4 การยิงปืนเป็นคู่