ผบ.ร.7 พัน.5 มอบเงินช่วยเหลือทหารกองประจำการ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 29 พ.ย 60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับกำลังพล พลทหารกองประจำการ จำนวน 5 นาย ตามระเบียบกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการ จำนวนเงิน 43,136 บาท ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5