ผบ. ร.7พัน.5 ตรวจความพร้อมกำลังพลถวายความปลอดภัย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 พ.ย.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจความพร้อมและเน้นย้ำการปฏิบัติการถวายความปลอดภัย ในพื้นที่ จว.ม.ส.ให้กับ กพ.ร้อย ถปภ.ร.7 พัน.5 ณ สนามหน้า กองร้อย อวบ.ที่ 2 ร.7 พัน.5 ก่อนเคลื่อนย้ายออกจากหน่วย