ผบ.ร.7 พัน.5 พบปะ กำลังพลชุดหน่วยทหารทรหด (นทท.)

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 28 พ.ย.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะและให้กำลังใจ กำลังพลชุดหน่วยทหารทรหด (นทท.) ทีม A ที่จะเข้ารับการแข่งขันการฝึก ประจำปี 60 ณ ค่ายรบพิเศษประตูผา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง