มอบกระเช้า และเงินบำรุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 27 พ.ย.60 ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สมยาราช ผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ เป็นตัวแทนผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 มอบกระเช้า และเงินบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับครอบครัว พลฯเกรียงไกร วงค์ษา ครูทหารใหม่ สังกัด ร้อย.อวบ.ที่ 1 ซึ่งประสบอุบัตติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มทำให้แขนท่อนขวาหัก ขณะพักบ้าน ปัจจุบันได้รักษาตัวอยู่ที่ หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย