มอบของอุปโภคบริโภคให้กับทหารใหม่ ผลัด 2/60

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 พ.ย. 60 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ได้มอบของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของ พลฯอริญชย์ ใจคำ (ทหารใหม่) บ้านเลขที่ 15/4 หมู่ 5 บ้านแม่ต๊อบใต้ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการ"ครอบครัวทหารใหม่ไม่ทิ้งกัน" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวของหารใหม่ที่มีฐานะยากจน ทางบิดาและครอบครัวฝากขอบคุณ ผบ.ร.7 พัน.5 และหน่วยฝึกทหารใหม่ ที่ดูแลไม่ทอดทิ้งครอบครัวทหารใหม่ ผลการปฏิบัติทางภรรยาและมารดาให้การต้อนรับด้วยความประทับใจเป็นอย่างดียิ่ง