่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ที่มีฐานะยากจน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 241330 ร.ต.อุดม กันทา ผช.ผู้ฝึกฯ 1 ได้เดินทางมอบของอุปโภค อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ให้กับ พลฯ พิเชษฐ บุญเป็ง (ทหารใหม่) ที่มีฐานะครอบครัวยากจน ณ บ้านเลขที่ 31 ม.1 ต.แม่แหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ผลการปฏบัติ ทางครอบครับ ฝากขอบคุณ ผบ.ร.7 พัน.5 และหน่วยฝึกที่ให้การช่วยเหลือ ให้ความเมตตา ญาติยังได้กล่าวว่าจะให้บุตรหลานของตนเป็นคนดีภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นทหารมีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน