ชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 22 พ.ย.60 ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ได้ชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชาและ หน่วยเหนือ ตามที่นโยบายของ ผบ.ร.7พัน.5 ให้กำลังพลหน่วยฝึก ครูฝึก, ครูทหารใหม่, และทหารใหม่ ได้รับทราบ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็น รูปธรรม ณ ที่รวมพล หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย