ต้อนรับญาติทหารใหม่และจัดพิธีพบญาติทหารใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 19 พ.ย.60 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่และได้จัดพิธีพบญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 และ ร่วมชมการแสดงของทหารใหม่ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย