คณะแม่บ้าน ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมพื้นที่ของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 พ.ย.60 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ รักษาราชการ ผบ.ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ , คุณนันทการต์ วาเล็กบุตร ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 คนใหม่ พร้อมคณะแม่บ้าน เข้าเยี่ยมชม โครงการเกษตรพอเพียง ร้อย.สสก.ฯ , โรงน้ำดื่มลานนาไทย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายโสณบัณฑิตย์ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย