เยี่ยมเยืยนความก้าวหน้าของกองร้อย สสก.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

มื่อ 17 พ.ย. 60 พฤศจิกายน 2560 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ รักษาราชการ ผบ.ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ,พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 เข้ามาเยี่ยมเยืยนความก้าวหน้าของกองร้อย สสก. และ โครงการเกษตรพอเพียง ทั้งสองท่านมีความพึงพอใจมากที่กองร้อยช่วยกันรักษาสภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ