มอบของที่ระลึก ให้กับ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รองผบ.ร.17

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 พ.ย. พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 อดีต ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะกำลังพล หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ผลัดที่ 2/60 และ ร.ท.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ ร.7 พัน.5 ผลัดที่ 2/60 ได้มอบของที่ระลึก ให้กับ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 อดีต ผบ.ร.7พัน.5