พิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 พ.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 พัน.5 คุณบุษรากรณ์ มณีวรรณ (ท่านเก่า)กับคุณนันทกานต์ วาเล็กบุตร (ท่านใหม่) พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านของหน่วยฯ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บก.ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จว.ม.ส.