รับส่งหน้าที่ ผบ. ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 พ.ย. 60 กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 กระทำพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ท่านเดิม ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 และ พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ท่านใหม่ ณ สนามหน้ากองร้อยอาวุธเบาที่ 2