บวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 17 พ.ย. 60 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 (ท่านเดิม) และ พ.อ. ไกรพินิช วาเล็กบุตร (ท่านใหม่) ร่วมกับ นายทหาร นายสิบ และ พลทหาร บวงสรวงสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช และ สิ่งศักดิ์ศิทธิ์ภายในหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วย