ผบ. พบปะและอบรมนายทหาร นายสิบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 พ.ย. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะและอบรมนายทหาร นายสิบ เรื่องการปฎิบัติตนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกและหน่วยด้านการยึดมั่นในระเบียบวินัยของกำลังพล ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2