พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัด 2

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัด 2 และให้โอาวทพบปะพูดคุยกับทหารใหม่ ณ สนามหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2