มอบอุปกรณ์ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้รับมอบจาก มทภ.3

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 3 พ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบอุปกรณ์ใช้ในการประกอบอาหารที่ได้รับมอบจาก มทภ.3 และอุปกรณ์ที่หน่วยจัดหาเพิ่มเติมให้กับสูทกรรมและโรงเลี้ยง ตามนโยบาย มทภ.3 ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการและกำลังพลชั้นผู้น้อย ที่โรงเลี้ยง ร.7 พัน.5