ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตร

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 ต.ค. 2560 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ ได้ให้การต้อนรับ ผบ.ร.7 พัน.5 ซึ่งทำการตรวจเยี่ยม พื้นที่เกษตร ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 และได้ให้คำแนะนำ การดูแลนาข้าวและพืชผักสวนครัว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย