มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 30 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหาร ฝ่ายอำนวยการร่วมมอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 ที่ปลดประจำการ ประจำปี 2560 และ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้โอวาท ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5