มอบเครื่องตัดหญ้า

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 30 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายให้กับ ร้อย.นขต.ส่วนแยกในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของตนเอง ตามนโยบายของ ผบช.ในการรักษาภูมิทัศน์ของหน่วยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยการจัดหาของกองทุนชุมชน ร.7 พัน.5