พิธีปิดการฝึกและประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 25 ต.ค. 60 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกและประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 มอบรางวัล ให้กับครูฝึกดีเด่น , ครูทหารใหม่ดีเด่น , ครูทหารใหม่ที่มีผลการยิงปืนดี และให้โอวาท เกี่ยวกับแนวทางการฝึกทหารใหม่และนโยบายที่สำคัญของหน่วย ณ บก. ร.7 พัน.5