มอบรถไถเดินตามให้กับหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 25 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบรถไถเดินตาม ให้กับหน่วย เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานตาม นโยบาย มทภ. 3 เกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ให้เป็นรูปธรรม โดยมี ร้อย สสก.เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งาน และ ปรนนิบัติบำรุง