ตรวจภูมิประเทศเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 24 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ตรวจภูมิประเทศเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศกร.ตชด. พล.อ.อรชุน พิบูลย์นครินทร์ บ.ลุกข้าวหลาม อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย