ร่วมพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทาน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาในลำดับที่ 54 ถึง 1,634 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน