ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยคณะนายทหารเเละนายสิบร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่นและภาคองค์กรเอกชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอปาย โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน