ฝึกครูทหารใหม่วิชาการใช้คานเล็ง-หีบเล็ง(แบบใหม่)

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 19 ต.ค.60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้ทำการฝึกครูทหารใหม่วิชาการใช้คานเล็ง-หีบเล็ง(แบบใหม่) ที่ได้รับแจกจาก ยศ.ทบ. เพื่อพูนความรู้ในการฝึกของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับตรวจจาก ยศ.ทบ. ในการใช้เครื่องช่วยฝึกแบบใหม่ ณ สนามฝึกหน้า ร้อย.อวบ.ที่2 การปฏิบัติครูทหารใหม่สามารถถ่ายทอดให้ทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป