ผบ.ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรส่วนของนาข้าว

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรส่วนของนาข้าวของกองร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 และให้คำแนะนำเกี่ยวกับรวงข้าวที่แห้งเสียเป็นเพราะโรคอะไร ทางเจ้าหน้าที่ประจำนาข้าวได้ไปปรึกษาเกษตร อ.ปาย ทางเจ้าหน้าที่เกษตร อ.ปาย แนะนำว่าข้าวเป็นโรคเมล็ดด่าง โดยวิธีแก้ไขต้องใช้ยาพ่น คือ ยาโพรลิโดนาโซล หรือ คาเบนดาซึม และยาพูซิลาซอล เกษตรกองร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 จะดำเนินการต่อไป