ปฐมนิเทศอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมการในการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 ต.ค.60 กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ ผู้ฝึก, ผช.ผู้ฝึก, ครูฝึกและครูทหารใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมการในการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2560 พลัดที่2 เรื่องนโยบายและการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่โดยมี พ.อ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผอ.รพ.ค่ายกาวิละเป็นประธาน