โครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 19 ต.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบเสนารักษ์, ช่างตัดผมของหน่วย ร่วมกับ อำเภอปาย, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น ในโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้บริการประชาชน ตัดผมและตรวจสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ที่โรงเรียนบ้านผาสำราญ หมู่ที่ 6 ต.เมืองแปง อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน