อบรมเรื่องสิทธิและการทำบัตรทหารผ่านศึก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 18 ต.ค.60 องค์การทหารผ่านศึกได้มาให้ความรู้เรื่องสิทธิและการทำบัตรทหารผ่านศึก ให้กับทหารกองประจำการ (ผลัดปลด) ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2 โดย มี ร.อ.เทิดศักดิ์ พงษ์โสภณ ฝอ.1 ให้กับต้อนรับวิทยากร