มอบเสื้อเพื่อเป็นสวัสดิการ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 16 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเสื้อเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ กพ.นายทหาร นายสิบ และให้เป็นระเบียบในการสวมใส่ประกอบชุดวอร์มของหน่วยต่อไป