ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการ " ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ "

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13-14 ต.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบและพลทหาร ร่วมกับเครือข่ายมีชีวิต จว.ม.ส. อบต.แม่นาเติง, อบต.เวียงใต้, ฉก.ร.17, ฉก.ทพ.36, ทีมจิตอาสาเมืองแปงและราษฎร ร่วมสร้างฝายมีชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการ " ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ " เพื่อเป็นฝายชะลอน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค บริเวณลำห้วยเวียงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.