จัดเตรียมสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอปาย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ต.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบและพลทหาร ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น, ราษฎร ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.จัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาดบริเวณสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอปาย เพื่อดำเนินการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ วัดทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส. เป็นประธาน