มอบเงินสงเคราะห์สวัสดิการฌาปนกิจช่วย ทายาท พลทหารวัชระ เต็นพิพัฒน์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๐ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.๗ พัน.๕ ได้มอบเงินสงเคราะห์สวัสดิการฌาปนกิจช่วยบำรุงขวัญของกำลังทหารกองประจำการให้กับทายาท พลทหารวัชระ เต็นพิพัฒน์ สังกัดกองร้อยอาวุธเบาที่ ๒ ที่ประสพอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ทำให้เสียชีวิตเมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๑๔๙ บาท ณ บก.ร.๗ พัน.๕