สร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามแม่น้ำปาย เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 12 ต.ค.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกับราษฎรต.แม่ฮี้,ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส.สร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามแม่น้ำปาย เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีต่อชุมชน ที่บริเวณ บ.ทรายขาว หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.