ทำการตรวจความพร้อมเตรียมการบรรเทาสาธารณภัย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ต.ค.60 ร.7 พัน.5 ได้ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปาย จว.มส. ทำการตรวจความพร้อมเตรียมการบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากการเข้ามาของพายุทกซูรี (ห้วงวันที่ 11-16 ต.ค.60)โดยมี นายธนกฤษ ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธานในการตรวจความพร้อม ณ.สถานีตำรวจภูธรปาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ครับ