มอบรางวัล กำลังพล มีผลการยิงปืนดีเด่น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบรางวัล กำลังพล มีผลการยิงปืนดีเด่น ประเภท ปืนเล็กกล ในการตรวจสอบ เป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2560 ของหน่วยขึ้นตรง ร.7 ให้กับพลฯวิวัฒน์ วัฒนวงศ์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย