ร่วมพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 ต.ค. 60 ร.7 คุณบุษรากรน์ มณีวรรณ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 เข้าร่วมพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.7 ระหว่าง คุณฐิติมา กฤษณสุวรรณ และ คุณพรรณี เงินกอบทอง ณ ห้องพิธี บก.ร.7 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย