มอบฝักกระบี่ให้กับกำลังพลนายทหารเพื่อใช้ในกิจกรรมพิธีต่างๆของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 09 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบฝักกระบี่ให้กับกำลังพลนายทหารเพื่อใช้ในกิจกรรมพิธีต่างๆของหน่วยที่ใช้ประกอบท่ากระบี่ที่ได้รับการแก้ไขที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม บก.ร.7 พัน.5