ปฐมนิเทศและพิธีการเปิดการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 09 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เดินทางมาเป็นประธานในการปฐมนิเทศและพิธีการเปิดการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 โดยมี ร.ต.ดวงพิชัย เพ็ญเดือนงาม ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งยังให้โอวาทแก่ กพ.หน่วยฝึกทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย