มอบซองและพวงหรีดในงานศพบิดาของ จ.ส.อ. วีรยุทธ พรหมจันทร์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 06 ต.ค.60 ร.อ. ปิยเชษฐ์ คำชมภู ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.3 ร.7พัน.5 ได้เป็นตัวแทนมอบซองและพวงหรีดในงานศพบิดาของ จ.ส.อ. วีรยุทธ พรหมจันทร์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ