มอบงบประมาณเพื่อสนับสนุน กองร้อย.นขต.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 03 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบงบประมาณเพื่อสนับสนุน กองร้อย.นขต.เพื่อใช้เป็นงบประมาณพัฒนา ปรับปรุงกองร้อย ณ บก.ร.7 พัน.5