ตรวจสภาพคสามพร้อมรบ กองร้อยทหารราบ 752 ที่จะออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 02 ต.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ได้เดินทางตรวจสภาพคสามพร้อมรบ กองร้อยทหารราบ 752 ที่จะออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ประจำปี 2561 และเน้นย้ำกำลังพลให้มุ่งมุ่นปฏิบัติภากิจ รักษาภาพลักษณ์ของกำลังเรื่องวินัยที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ณ สนามหญ้าหน้า ร้อย.อวบ.ที่ 2