สร้างฝายมีชีวิต จำนวน 1 จุดในบริเวณพุทธอุทยานห้วยคายคีรี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

สร้างฝายมีชีวิต จำนวน 1 จุดในบริเวณพุทธอุทยานห้วยคายคีรี" เมื่อ 29-30 ก.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหารร่วมกับกลุ่มจิตอาสาบ้านแพมบก,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรของ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส.สร้างฝายมีชีวิต จำนวน 1 จุดในบริเวณพุทธอุทยานห้วยคายคีรี บ.แพมบก หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จว.ม.ส.เพื่อช่วยชะลอการไหลหลากและกักเก็บน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์